Inriktning

Vår verksamhet är inriktad i första hand på de mindre företagens juridik samt på familjerätt (särskilt boutredningar) och straffrätt. Byrån har även notarius publicus verksam hos sig.

 

Uppdragsgivare

Vi har under många år fått förtroendet att vara juridiska rådgivare åt både mindre
och mellanstora svenska företag liksom åt privatpersoner samt att företräda dem
inför motparter, domstolar och myndigheter.