Inriktning

Byrån har både svensk och internationell anknytning och är inriktad på affärsjuridik, främst de mindre företagens juridik, samt notariella ärenden (notarius publicus) och ekonomisk familjerätt

Uppdragsgivare

Vi har under många år fått förtroendet att vara juridiska rådgivare åt både mindre och mellanstora svenska företag liksom åt privatpersoner samt att företräda dem inför motparter, domstolar och myndigheter.