Mikael Bratt

Telefon: 08 555 69 960 

E-post: mikael.bratt@grunberger.se

Verksam hos advokatbyrån sedan 1982

Advokat sedan 1985

Delägare sedan 1993

Utbildning

Fil kand 1975; jur kand 1978, Stockholms Universitet

 

Yrkeserfarenhet

Tingsnotarie 1978–1981
Praktikant hos advokatbyrå, San Francisco, 1980
Verksam hos Grünberger Advokater sedan 1982
Notarius publicus sedan 1993 

 

Verksamhetsområden 

Affärsjuridik, särskilt kommersiell avtalsrätt 
Notarius publicus

 

Språk 

Engelska