Sara Pers-Krause

Telefon: 08 555 69 953 

E-post: sara.perskrause@grunberger.se

Advokat

Utbildning

Jur kand, Uppsala universitet 1983
University of Minnesota Law School 1983

 

Yrkeserfarenhet

Carat Advokatbyrå, 2012-2016

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå, 2010 – 2012

Albihns/AlbihnsZacco, 2002-2010

Awapatent, 2001-2002

Michelson & Werner Advokatbyrå, 1999-2000

Sveriges Författarförbund, 1994 -1999

Mannheimer & Zetterlöf/Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 1987-1994

Linköpings tingsrätt, 1984-1986

 

Verksamhetsområden 

Affärsjuridik, särskilt immaterialrätt,
medierätt och kommersiell avtalsrätt

 

Språk 

Engelska