Notarius publicus

Advokat Carsten Angsmark


Biträdande notarius publicus

Advokat Sara Pers-Krause


Assistenter

Helene Mattsson

Nina Nyman


Notarius publicus tjänster omfattar bl a

- bestyrkande av namnunderskrifter
- bekräftelse av firmateckningsrätt
- utfärdande av apostille.

 

Notarius publicus utför inte översättningar.

 

Öppettider m m

Vardagar kl 9 - 16 (lunchstängt kl 12 - 13). Lördagar samt sön- och helgdagar stängt.

Under tiden den 1 juni t o m den 31 augusti stänger expeditionen fredagar kl 15.00.

Begränsat öppethållande i samband med helger. Expeditonen är stängd julafton och nyårsafton. På grund av rådande pandemi kommer expeditionen att stänga kl. 13.00 på fredagar, dock med lunchöppet. Fredagen den 22 maj 2020 är expeditionen stängd.   


Expeditionen är öppen för inlämning av handlingar under angivna tider. Tidsbokning är normalt inte nödvändig i enklare ärenden (t ex vidimering av passkopior) och expediering kan i dessa normalt ske samma dag. I övriga ärenden varierar handlägg­ningstiden men är ofta 2 – 4 dagar. I mer komplicerade ärenden och vid hög arbetsbelast­ning, särskilt sommartid då expeditionen har begränsad personal, kan hand­lägg­ningstiden bli längre än normalt. Vänligen kontakta expeditionen för preliminär uppgift om handläggningstid, om denna är av särskild vikt.


Besöksadress

Kungsgatan 3 (vid Stureplan)


Postadress

Box 7297
103 90 Stockholm

Kontakt

Tel: 08 555 69 960

Epost: info@grunberger.se

Hemsida: www.grunberger.se/sv/notarius-publicus/

Vidimering av kopior av handlingar

Tag med originalhandlingen (t ex pass). Vi tar en fotokopia och vidimerar
att kopian överensstämmer med originalet.mastercard_visa.jpg


Angivna priser, öppettider m m kan komma att ändras utan föregående meddelande.

LL.M (jur kand)