Notarius publicus

Advokat Mikael Bratt


Biträdande notarius publicus

Advokat Carsten Angsmark


Assistenter

Helene Mattsson

Angelina Flood


Notarius publicus tjänster omfattar bl a

- bestyrkande av namnunderskrifter
- bekräftelse av firmateckningsrätt
- utfärdande av apostille.

 

Notarius publicus utför inte översättningar.

 

Öppettider m m

Vardagar kl 9 - 16 (lunchstängt kl 12 - 13). Lördagar samt sön- och helgdagar stängt.

Under tiden den 1 juni t o m den 31 augusti stänger expeditionen fredagar kl 15.00.

Begränsat öppethållande i samband med helger. 

 

Tidsbokning är normalt inte nödvändig. Viss väntetid kan förekomma och handlägg-ningstiden varierar. I mer komplicerade ärenden och vid hög arbetsbelastning,

särskilt sommartid då expedtionen har begränsade personalresurser, kan handläggningstiden bli längre än normalt. 


Besöksadress

Kungsgatan 3 (vid Stureplan)


Postadress

Box 7297
103 90 Stockholm

Kontakt

Tel: 08 555 69 960

Epost: reception@grunberger.se

Hemsida: www.grunberger.se/notarius

Vidimering av kopior av handlingar

Tag med originalhandlingen (t ex pass). Vi tar en fotokopia och vidimerar
att kopian överensstämmer med originalet.

Arvodet för en bestyrkt fotokopia är 180 kr inkl moms;
ytterligare kopior av samma pass kostar 100 kr/st, inkl moms.mastercard_visa.jpg


Angivna priser, öppettider m m kan komma att ändras utan föregående meddelande.

LL.M (jur kand)