Notarius publicus

Advokat Mikael Bratt


Biträdande notarius publicus

Advokat Carsten Angsmark

Jur kand Jessica Larsson (fr o m den 1 juni 2019 t o m den 31 augusti 2019)


Assistenter

Helene Mattsson

Jessica Larsson, bitr. jurist


Notarius publicus tjänster omfattar bl a

- bestyrkande av namnunderskrifter
- bekräftelse av firmateckningsrätt
- utfärdande av apostille.

 

Notarius publicus utför inte översättningar.

 

Öppettider m m

Vardagar kl 9 - 16 (lunchstängt kl 12 - 13). Lördagar samt sön- och helgdagar stängt.

Under tiden den 1 juni t o m den 31 augusti stänger expeditionen fredagar kl 15.00.

Begränsat öppethållande i samband med helger. Expeditonen är stängd julafton och nyårsafton.

Den 6 juni (Sveriges nationaldag) och den 7 juni 2019 är expeditionen stängd.

 

Tidsbokning är normalt inte nödvändig. Viss väntetid kan förekomma och handlägg-ningstiden varierar. I mer komplicerade ärenden och vid hög arbetsbelastning,

särskilt sommartid då expedtionen har mindre personal, kan handläggningstiden bli längre än normalt. 


Besöksadress

Kungsgatan 3 (vid Stureplan)


Postadress

Box 7297
103 90 Stockholm

Kontakt

Tel: 08 555 69 960

Epost: info@grunberger.se

Hemsida: www.grunberger.se/sv/notarius-publicus/

Vidimering av kopior av handlingar

Tag med originalhandlingen (t ex pass). Vi tar en fotokopia och vidimerar
att kopian överensstämmer med originalet.mastercard_visa.jpg


Angivna priser, öppettider m m kan komma att ändras utan föregående meddelande.

LL.M (jur kand)