Svensk och internationell affärsjuridik

Byrån biträder företagare och företag med juridisk konsultation under ett företags hela livscykel, t.ex. med val av företagsform, bolagsbildning, kommersiella avtal (med kunder, distributörer, samarbetspartners och leverantörer m.m.), anställningsavtal och företagsavvecklingar (likvidation och företagsöverlåtelser, innefattande generationsskiften). Byrån biträder därför med bl.a:


bolagsbildning (handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag)

kompanjonavtal

lokalhyresavtal

agenturavtal

underleverantörsavtal

fastighetsfrågor

varumärken och andra kännetecken

upphovsrätt

tvister i domstol och skiljenämnd 

 

För företagare beaktas och kombineras vår erfarenhet och kunskap inom affärsjuridiken med vår erfarenhet och kunskap inom verksamhetsområdet ekonomisk familjerätt för att uppnå bästa möjliga resultat för företaget och företagaren och hans/hennes familj, se också Ekonomisk familjerätt.