Ekonomisk familjerätt:

Byrån biträder privatpersoner med bl.a. 

 

äktenskapsförord

bodelningsavtal

boutredningar 

gåvoavtal

testamenten

bouppteckningar

arvskiften

 

För företagare beaktas och kombineras vår erfarenhet och kunskap inom den ekonomiska familjerätten med vår erfarenhet och kunskap inom verksamhetsområdet affärsjuridik för att identifiera och minimera risker som företagande kan innebära för den privata ekonomin och för att planera och genomföra generationsskiften eller andra företagsöverlåtelser, se också Svensk och internationell affärsjuridik.