Notarius publicus

Advokat Mikael Bratt


Biträdande notarius publicus

Advokat Carsten Angsmark


Assistenter

Helene Mattsson

Angelina Flood, jur stud 


Notarius publicus tjänster omfattar bl a

- bestyrkande av namnunderskrifter
- bekräftelse av firmateckningsrätt
- utfärdande av apostille.

 

Notarius publicus utför inte översättningar.

 

Öppettider m m

Måndag t o m fredag 9 - 16 (lunchstängt 12 - 13).

Under tiden den 1 juni t o m den 31 augusti stänger expeditionen fredagar kl 15.00.

Begränsat öppethållande i samband med helger.

 

Tidsbokning är normalt inte nödvändig. Viss väntetid kan förekomma och handlägg-ningstiden varierar. I mer komplicerade ärenden och vid hög arbetsbelastning, särskilt sommartid då expedtionen kan ha begränsade personalresurser, kan handläggningstiden bli längre än normalt. 


Besöksadress

Kungsgatan 3 (vid Stureplan)


Postadress

Box 7297
103 90 Stockholm

Kontakt

Tel 08 555 69 960
Fax 08 555 69 950

info@grunberger.se

www.grunberger.se/notarius

Vidimering av kopior av handlingar

Tag med originalhandlingen (t ex pass). Vi tar en fotokopia och vidimerar
att kopian överensstämmer med originalet.mastercard_visa.jpg


Angivna priser, öppettider m m kan komma att ändras utan föregående meddelande.

LL.M (jur kand)